هنری نوون

هنری نوون

هنری ژوزف ماچیل نوون (24 ژانویه 1932 - 21 سپتامبر 1996) کشیش، استاد، نویسنده و از متکلمان کاتولیک هلندی بود. منافع او در درجه اول در روانشناسی، وزارت کشیش، معنویت، عدالت اجتماعی و جامعه ریشه دارد. در طول زندگی، نوون تحت تأثیر کار آنتون بویزن، توماس مرتون، رامبراند، وینسنت ون گوگ و ژان وانیر قرار گرفت. بعد از گذشت نزدیک به دو دهه تدریس در مؤسسات دانشگاهی از جمله دانشگاه نوتردام، دانشکده الوهیت ییل و دانشکده الوهیت هاروارد، نوون به همکاری با افراد دارای معلولیت فکری و رشدی در جامعه L'Arche Daybreak در جامعه L'Arche Daybreak در ریچموند هیل، انتاریو رفت.

کتاب های هنری نوون

ندای درون