هیکو ابرمان

هیکو ابرمان

هیکو آگوستینوس ابرمان (2001-1930) مورخ و متکلمان هلندی بود که در مطالعه اصلاحات تخصص داشت. ابرمان در 15 اکتبر 1930 در اوترخت متولد شد. وی دکترای خود را در الهیات از دانشگاه اوترخت در سال 1957 به دست آورد و در سال 1958 به دانشکده دانشکده الهیات هاروارد پیوست. استاد تاریخ کلیسا وی در سال 1964 به استاد استادی تاریخ کلیسایی در دانشگاه هاروارد منصوب شد و در آنجا به تدریس ادامه داد تا سال 1966. وی سپس یک کرسی استادی را در دانشکده الهیات در دانشگاه Tübingen، آلمان، پذیرفت، جایی که او همچنین مدیر موسسه قرون وسطایی و اصلاحات پژوهش شد. بعدها در زندگی، ابرمان بخش دانشگاه مطالعات قرون وسطی و اصلاحات دیرهنگام را در دانشگاه آریزونا تأسیس کرد. کتابهای مهم او عبارتند از: برداشت از الهیات قرون وسطایی: گابریل بیل و اسم نویسی گرایی قرون وسطایی (1963)، که برنامه او برای پر کردن شکاف میان قرون وسطایی بعد و دوران اصلاحات (حداقل در زمینه کلام) و شرح حال نمادین را بیان کرده است. مارتین لوتر، از آلمانی به عنوان لوتر ترجمه شده است: مرد بین خدا و شیطان (1989). در مورد لوتر، اوبرمن نوشت: "هیچ راهی برای درک تجربیات و ایمان لوتر وجود ندارد، مگر اینکه کسی حس حاد خود را نسبت به وجود مسیحی بین خدا و شیطان داشته باشد: بدون شناخت قدرت شیطان ، اعتقاد به مسیح کاهش می یابد. ایده ای در مورد مسیح - و ایمان لوتر در توافق با تنفر زمان خود تبدیل به یک خیال اشتباه می شود. " (اوبرمن ، هایکو (1989). "لوتر: انسان بین خدا و شیطان". انتشارات دانشگاه ییل ص 104.) وی در 22 آوریل 2001 درگذشت.

کتاب های هیکو ابرمان

لوتر مردی میان خدا و شیطان