رضا نور بختیار

رضا نور بختیار

 رضا نور بختیار ۲۵ دی ماه ۱۳۲۰ در اصفهان متولد شد.وی دوران متوسطه را در دبیرستان سعدی به پایان رساند و برای آموزش عکاسی عازم انگلستان شد. او درکالج چاپ و هنرهای گرافیک لندن به آموختن عکاسی پرداخت و در سال ۱۳۴۵ به ایران بازگشت و به عکاسی حرفه ای در زمینه صنعتی، هنری و تبلیغاتی پرداخت. نور بختیار با نشریات متعدد عکاسی نیزهمکاری کرد و در دانشگاه های مختلف هنر به تدریس عکاسی پرداخت. حاصل فعالیت های هنری وی چندین کتاب تصویری با موضوعات معماری، هنروصنعت اصفهان و مناظرزاینده رود و کاشان است. این عکاس، ترجمه مقاله های مختلف هنرعکاسی را نیزبه عهده داشته و نمایشگاه های متعددی نیزدرداخل وخارج ازایران برپا کرده است. او عضو انجمن عکاسان حرفه ای ایران و انگلستان (BIPP) است.

کتاب های رضا نور بختیار

راهنمای جامع عکاسی