دومینیک مک آیور لوپس

دومینیک مک آیور لوپس

دومینیک لوپس یک محقق برجسته دانشگاه و استاد گروه فلسفه دانشگاه بریتیش کلمبیا است. وی که عضوی از گروه زیبایی شناسی UBC است ، روی نمایش تصویری کار کرده است. مانند ارزش زیبایی شناختی و معرفتی تصاویر ، از جمله تصاویر علمی ؛ نظریه های هنر و ارزش آن؛ هستی شناسی هنر ؛ هنر رایانه ای و اشکال هنری جدید و ارزش زیبایی شناخت.

کتاب های دومینیک مک آیور لوپس

فلسفه هنر رایانه ای