گوردن گراهام

گوردن گراهام

لارنس گوردون گراهام (متولد 1949) فیلسوف انگلیسی و استاد فلسفه هنر در لووس سوم و دانشکده الهیات پرینستون است. او عضو انجمن سلطنتی ادینبورگ است. گراهام به خاطر آثار خود در زمینه زیبایی شناسی ، فلسفه اخلاقی ، فلسفه دین و سنت فلسفی اسکاتلند شناخته شده است. گراهام بین سالهای 1996 تا 2006 استاد رجیوس فلسفه اخلاق در دانشگاه آبردین بود.

کتاب های گوردن گراهام

فلسفه هنرها


جستاری فلسفی در ماهیت اینترنت