علی اکبر علیزاد

علی اکبر علیزاد

علی اکبر علیزاد متولد 1352 است. او  عضو هیئت علمی (گروه تاتر) دانشکده ی سینما و تئاتر است. از جمله‌ی کتاب‌های تالیفی و ترجمه شده به فارسی او می‌توان .به «در انتظارگودو، ساموئل بکت» ؛(نشر ماکان و بیدگل)، «یادداشت هایی در باب .سینماتوگرافی، روبر برسون»؛ (نشر ماکان)، «رویکردهایی به نظریه اجرا، به کوشش علی اکبر علیزاد». (نشر ماکان و بیدگل) اشاره کرد. همچنین او ترجمه مشترک با منصور براهیمی کتاب «کارگردانی نمایشنامه. فرانسیس هاج»؛ (انتشارات سمت) را داشته است.علیزاد ویراستار و سردبیر دو مجموعه ی نمایشنامه های بیدگل و مجموعه ی تئاتر . نظریه و اجرا در انتشارات بیدگل را عهده‌دار بوده است.
همچنین مقالات تالیفی و ترجمه از جمله درآمدی به نمایشنامه شناسی و منطق تفنن، روزنامه شرق، فروردین 85 .یادداشت هایی در باب باغ آلبالو، دیوید ممت، کتاب از منظر درام نویس. به کوشش رضا سرور، 1386؛ آرتو و همزادش، کتاب ماه هنر، اردیبهشت 86 و داشته است. علیزاد در زمینه‌ی تئاتر فعالیت‌هایی در گروه تئاتر آیین، گروه لو داشته است . کارگردانی نمایش در انتظار گودو، بکت، 1383، تالار مولوی، نگارش نمایشنامه شهرهای نامرئی، اجراشده در تئاتر شهر. 1384، کارگردانیِ نمایش اولئانا، دیوید ممت، تئاتر شهر، 1385 از دیگر فعالیت‌های تئاتری اوست. 

کتاب های علی اکبر علیزاد

در انتظار گودو


حرفه کارگردان


دست آخر


دوازده قطعه کوتاه


اولئانا


سوء قصدهایی به زندگی آن زن