رومین محتشم

رومین محتشم

رومین محتشم  متولد  ارومیه – ایران سال 1340، فارغ التحصیل عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، عضو انجمن عکاسان ایران، نمایش اثار در بیش از شصت نمایشگاه انفرادی و گروهی وجشنواره های ملی وبین المللی در ایران، ژاپن/یونان /اتریش /سنگاپور/قبرس/فرانسه/ترکیه/ایتالیا/عمان/ عراق و بلژیک
دبیر جشنواره بین المللی عکس اعتیاد، داوری درجشنواره های معتبر عکس ایران از سال هفتاد تا کنون، داوری در دوازدهمین دوسالانه عکس ایران، مدرس عکاسی در دانشگاه می باشد.

کتاب های رومین محتشم

جام تهی


واقعیت تو تمام است