جویس مک دوگال

جویس مک دوگال

جویس مک دوگال متولد 26 آوریل 1920 ، داندین ، ​​نیوزلند و درگذشته 24 اوت 2011 ، لندن ، انگلستان ، یک روانکاو فرانسوی-نیوزلندی بود. او چهار کتاب مهم در زمینه روانکاوی نوشته است ، که کتاب "تئاتر بدن:رویکرد روانکاوانه به بیماری های روان تنی" از جمله آنهاست.

کتاب های جویس مک دوگال

تئاتر بدن