نیل کوکس

نیل کوکس

نیل کوکس مدرس ارشد تاریخ و تئوری هنر در دانشگاه اسکس انگلیس است. وی در سال 1995 نمایشگاه A Picasso Bestiary را بر عهده داشت و نویسنده مشترک مارسل دوچمپ و کوبیسم است.

کتاب های نیل کوکس

گفتگو با پیکاسو