سیمین آقابابایی

سیمین آقابابایی

سیمین آقابابایی متولد سال 1343 شاعر و نویسنده‌. می باشد. او از حدود سی سالگی کار نویسندگی را در دو زمینه شعر و داستان انجام می‌دهد. تا حالا شش عنوان کتاب از وی به چاپ رسیده است که دو کتاب مجموعه شعر و چهار کتاب مجموعه داستان است. 

کتاب های سیمین آقابابایی

آپارتمان 314