فرهاد کشوری

فرهاد کشوری

«فرهاد کشوری» اهل خوزستان، از نویسندگان باسابقه‌ی داستان و رمان ایرانی‌ست که آثار فراوانی از او به چاپ رسیده است. رمان «مردگان جزیره‌ی موریس» در دوره‌ی سیزدهم و چهاردهم جشنواره‌ی مهرگان ادب به‌عنوان رمان برگزیده انتخاب شده، همچنین نام او در دو دوره‌ وارد فهرست کاندیدای نهایی جایزه‌ی هوشنگ گلشیری شده است. کشوری با اسلوب و روش خاصی که در نوشتن دارد، تمام این سال‌ها توانسته است مخاطبان ثابت خود را در فضای ادبیات داستانی ایران پیدا کند. استفاده از فضاهای رئال و  در بعضی موارد حادثه‌ای، همچنین خلق روایت‌های بدیع و بکر از مؤلفه‌های بارز داستان‌نویسی این نویسنده‌ی باسابقه‌ی کشور ماست.

کتاب های فرهاد کشوری

کوپه ی شماره پنج


مردگان جزیره ی موریس


ماموریت جیکاک


تونل


دست نوشته ها


مریخی


کشتی توفان زده


صدای سروش


سرود مردگان


کی ما را داد به باخت