بهزاد حاتم

بهزاد حاتم

بهزاد حاتم گرافیست و نقاش ایرانی است. در دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران درس خواند (۱۳۴۹ـ۱۳۵۳ش). در مجله‌های رودکی و تماشا، نقد هنری می‌نوشت (۱۳۵۰ـ۱۳۵۵ش). پوسترها و بروشورهای تالار رودکی و چندین مجله را طراحی کرده است. از ۱۳۵۰ش به گردآوری آثار برگزیدۀ هنرمندان معاصر ایران پرداخت. در ۱۳۶۷ش جایزۀ اول طراحی کتاب کودک را در جشنوارۀ کتاب کودک و نوجوان، تهران، و در ۱۳۷۳ش جایزۀ سوم مسابقۀ بین‌المللی طراحی بیلبورد تبلیغاتی، ژاپن، را دریافت کرد.

کتاب های بهزاد حاتم

مشق شب های محمد احصائی


شاید بنفش


گنج بازیافته


یادداشت های روزانه


نگاهی از بیرون