بهزاد حاتم

بهزاد حاتم

بهزاد حاتم گرافیست و نقاش ایرانی است. در دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران درس خواند (۱۳۴۹ـ۱۳۵۳ش). در مجله‌های رودکی و تماشا، نقد هنری می‌نوشت (۱۳۵۰ـ۱۳۵۵ش). پوسترها و بروشورهای تالار رودکی و چندین مجله را طراحی کرده است. از ۱۳۵۰ش به گردآوری آثار برگزیدۀ هنرمندان معاصر ایران پرداخت. در ۱۳۶۷ش جایزۀ اول طراحی کتاب کودک را در جشنوارۀ کتاب کودک و نوجوان، تهران، و در ۱۳۷۳ش جایزۀ سوم مسابقۀ بین‌المللی طراحی بیلبورد تبلیغاتی، ژاپن، را دریافت کرد.

کتاب های بهزاد حاتم

نگاهی از بیرون