نیل مک گرگور

نیل مک گرگور

رابرت نیل مک گرگور (متولد 16 ژوئن 1946) مورخ هنر و مدیر سابق موزه بریتانیا است. وی از سال 1981 تا 1987 سردبیر مجله Burlington ، سپس از 1987 تا 2002 مدیر گالری ملی لندن، از 1987 تا 2015 مدیر موزه بریتانیا و از 2002 تا 2015 مدیر موزه بریتانیا بود و در حال حاضر مدیر موسس انجمن هومبولت در برلین است.

کتاب های نیل مک گرگور

یک تاریخ جهان در 100 شی