شهرام مدرس خیابانی

شهرام مدرس خیابانی

شهرام مدرس خیابانی متولد سال 1352، استادیار ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه آزاد می باشد. وی دارای مدرک کارشناسی زبان روسی از آزاد اسلامی واحد تهران شمال سال 1374، کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 1378 و دکترای تخصصی زبان‌شناسی همگانی از دانشگاه علامۀ طباطبایی سال 1386 می باشد.

کتاب های شهرام مدرس خیابانی

واژه واژه زندگی