بهروز محمودی بختیاری

بهروز محمودی بختیاری

بهروز محمودی بختیاری (دکتری زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی) استاد زبانشناسی و فارسی در دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران است. او یکی از نویسندگان بسته آموزش فارسی به نام فارسی بیاموزیم است! [بیایید فارسی یاد بگیریم!] در 11 جلد (1999) منتشر شده است. وی تاکنون چندین مقاله و کتاب در مورد زبان فارسی نگاشته و از سال 1998 زبان فارسی را به دانشجویان غیر بومی آموزش داده است.

کتاب های بهروز محمودی بختیاری

کافه کورونا


فراسوی فارسی


پرشین


شایعات


انتخاب آقای هابسن