ناصر نیکوبخت

ناصر نیکوبخت

ناصر نیکوبخت متولد 1339/08/12 شهرستان اقلید فارس.تحصیلات ابتدایی تا اخر متوسطه در زادگاهم. سال اخذ دیپلم متوسطه در رشته تجربی در 1358 در اقلید. سال اخذ کاردانی علوم انسانی در تربیت معلم پسران شیراز 1360. استخدام رسمی در آموزش و پرورش شهرستان اقلید 1360. فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز بهمن 1366. معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان بوانات 1367- 1368. فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس بهمن 1370. استخدام رسمی عضو هیات علمی دانشگاه کاشان مرداد 1371. فارغ التحصیل مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس مهر 1375. انتقال از دانشگاه کاشان به تربیت مدرس از مهر 1381. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تا کنون.

کتاب های ناصر نیکوبخت