جو بولر

جو بولر

جو بولر استاد دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب­ های پرفروشی همچون «طرز فکر ریاضی»، آموزگاری است که دهه­ ها را صرف مطالعه تاثیر باورها و سوگیری­ ها بر یادگیری کرده است. او در کتاب ذهن نامحدود این افسانه را که مغز ما ایستا و ثابت است به چالش کشیده و شش کلید ویژه را برای گشایش و تجلی توان بالقوه و نامحدود ما در یادگیری معرفی می­ کند. مطالعات او نشان می­ دهد که آن دسته از افرادی که به بالاترین سطوح موفقیت در هر زمینه­ ای دست می ­یابند، صرفا به دلیل یک برتری ژنتیکی به آنجا نرسیده­ اند؛ بلکه موفقیت آنها مرهون استفاده از کلیدهایی است که او در این کتاب رونمایی می­ کند. مغز ما «ایستا و ثابت» نبوده و کاملا توان تغییر، رشد، سازش­ پذیری و برنامه­ ریزی مجدد را دارد. آیا می­ خواهید در ریاضی پیشرفت کنید؟ یک زبان جدید را بیاموزید؟ نواختن گیتار را یاد بگیرید؟ کتاب بنویسید؟ حقیقت این است که هر کس در هر سنی می­ تواند هر چیزی را بیاموزد و خودِ نفسِ یادگیری عمیقا ما را دگرگون می ­سازد.  این آن چیزی است که بولر به صورتی ظریف و زیبا در این کتاب در خصوص آن صحبت می­کند.

کتاب های جو بولر

ذهن نامحدود