اوبری هارجیس

اوبری هارجیس

اوبری هارجیس، مربی والدین و یک مشاور آموزشی است که بیشتر به دلیل رویکرد همدلانه و قدردانی از جادوی کودکی شهرت دارد. وی به عنوان بنیانگذار موسسه رشد کودک ردوودز، مربیان والدین است و دوره های آنلاین تکنیک های انضباط دلسوزانه و آموزش مونته سوری را ایجاد می کند. اوبری با همسر و دو فرزندش در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا زندگی می کند.

کتاب های اوبری هارجیس