ام گری نیومن

ام گری نیومن

ام گری نیومن (M. Gary Neuman) یک خاخام، مشاور خانواده دارای مجوز، واسطه خانواده دارای تاییدیه دادگاه عالی فلوریدا و بنیانگذار Sandcastles Program Inc. ، یک برنامه طلاق درمانی در سراسر کشور برای کودکان است.

کتاب های ام گری نیومن

ورود به خانواده جدید