فرناز فرود

فرناز فرود

فرناز فرود مترجم ایرانی، متولد پنجم بهمن ۱۳۳۳ است. وی لیسانس معماری از ایران و کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دارد. کار ترجمه را با ترجمه‌های علمی در حوزه کامپیوتر آغاز کرد. اما کمی بعد زمینه‌ی ترجمه‌هایش را تغییر داد و کتاب‌هایی را که در جهت بهروزی مفید و مؤثر می‌بیند، به فارسی ترجمه می‌کند. فرود تا کنون بیش از پنجاه عنوان را ترجمه کرده‌ است. 

کتاب های فرناز فرود

زندگی آگاهانه


قدرت حقیقی


برف در تابستان


گام های آگاهی


دوست داشتن وضعیت موجود


وجود مقدس شما


پیام گم گشته


یک سال زندگی آگاهانه


دوست داشتن آگاهانه


چرخ زندگی


بازتاب سایه


زندگی مشترک و حد و مرزهایش


بیداری قهرمان درون


هوش مثبت


یگانگی با کل زندگی


شجاعت


پاک سازی آگاهی


سکون سخن می گوید


بهترین سال زندگی


دوستی با خدا


تمرین نیروی حال


راز سایه


نیمه تاریک وجود


رازهای خدا


کلیدهای رفتار با کودک سرسخت


از جنس نور


نخستین خداحافظی


جان و جانان


هنر نامطمئن بودن


لحظات لطف


1001 پرسش پیش از ازدواج


کتاب صوتی نیمه تاریک وجود


کتاب صوتی تمرین نیروی حال


پرواز تا اوج


معجزه در چهل روز


یک دل و دو خانه


ورود به خانواده جدید


علم خدا


قدرت خدا


نسخه های زندگی