فرناز فرود

فرناز فرود

فرناز فرود مترجم ایرانی، متولد پنجم بهمن ۱۳۳۳ است. وی لیسانس معماری از ایران و کارشناسی علوم کامپیوتر از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دارد. کار ترجمه را با ترجمه‌های علمی در حوزه کامپیوتر آغاز کرد. اما کمی بعد زمینه‌ی ترجمه‌هایش را تغییر داد و کتاب‌هایی را که در جهت بهروزی مفید و مؤثر می‌بیند، به فارسی ترجمه می‌کند. فرود تا کنون بیش از پنجاه عنوان را ترجمه کرده‌ است. 

کتاب های فرناز فرود

معجزه در چهل روز


رها از بند


هم وابستگی جدید


چگونه در روابط بزرگسال باشیم


کلیدهای رفتار با کودک سرسخت


پرواز تا اوج


برف در تابستان


دوست داشتن وضعیت موجود


پیام گم گشته


دوست داشتن آگاهانه


هنر نامطمئن بودن


شجاعت


1001 پرسش پیش از ازدواج


بهترین سال زندگی


راز سایه


نیمه تاریک وجود


زندگی آگاهانه


قدرت حقیقی


گام های آگاهی


وجود مقدس شما


چرخ زندگی


بازتاب سایه


زندگی مشترک و حد و مرزهایش


یک سال زندگی آگاهانه


بیداری قهرمان درون


لحظات لطف


هوش مثبت


یگانگی با کل زندگی


پاک سازی آگاهی


سکون سخن می گوید


دوستی با خدا


تمرین نیروی حال


رازهای خدا


رشد والدین همراه با فرزندان


از جنس نور


نخستین خداحافظی


جان و جانان


کتاب صوتی نیمه تاریک وجود


کتاب صوتی تمرین نیروی حال


معجزه در چهل روز


یک دل و دو خانه


ورود به خانواده جدید


آرامش به هر قیمتی


علم خدا


قدرت خدا


نسخه های زندگی