گی هندریکز

گی هندریکز

گی هندریکز (Gay Hendricks) (زاده 1945 در لسبورگ ، فلوریدا) روانشناس، نویسنده و معلم در زمینه رشد شخصیتی، روابط و هوش بدن است. وی بیشتر در کارهای خود در تقویت رابطه و در ایجاد تمرینات تنفس آگاهانه شناخته شده است. پس از دریافت دکترای خود در روانشناسی از دانشگاه استنفورد در سال 1974 ، گی شروع به تدریس در دانشگاه کلرادو کرد. وی 21 سال را در دانشگاه کلرادو گذراند و ضمن تأسیس مؤسسه هندریکز، استاد كامل در گروه روانشناسی مشاوره شد. او بیش از 33 سال با همسرش، دکتر كاتلین هندریكز كارگاههای آموزشی برگزار می كند. آنها با هم بیش از 35 کتاب تألیف کرده اند. آنها در برنامه های رادیویی و تلویزیونی بی شماری از جمله مصاحبه با مجری رادیو ژان چتسکی ظاهر شده اند.

کتاب های گی هندریکز

دوست داشتن آگاهانه


یک سال زندگی آگاهانه


پرواز تا اوج


پنج آرزو