ملوین مرس

ملوین مرس

ملوین ال. مورس یک پزشک آمریکایی است که در زمینه اطفال تخصص دارد. وی در سالهای 1997–1998 ، 2001–2002 و 2005–2006 توسط همسالان خود به عنوان یکی از "بهترین پزشکان آمریکا" رأی داده شد. وی در طی سی سال فعالیت خود مقالات علمی متعددی را در مجلات پزشکی منتشر کرده است. مورس به عنوان نویسنده چندین کتاب، در بسیاری از برنامه های گفتگوی تلویزیونی و برنامه های تلویزیونی حاضر شده است تا درباره تحقیقات گسترده خود درباره تجربیات نزدیک به مرگ در کودکان بحث کند.

کتاب های ملوین مرس

در آغوش نور 9


در آغوش نور 8


در آغوش نور 8