غلامحسین ابراهیمی دینانی

غلامحسین ابراهیمی دینانی

غلامحسین ابراهیمی دینانی (زاده ۵ دی ماه سال ۱۳۱۳) فیلسوف ایرانی است. عمده شهرت وی به علت پژوهش در حکمت اشراق و سهروردی و احیای آن در سال‌های اخیر است. وی با بررسی تمامی آثار و نوشته‌های شیخ شهاب‌الدین سهروردی تاکنون چندین کتاب مهم در رابطه با فلسفه و افکار این فیلسوف ایرانی نگاشته‌است. هم‌اکنون استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس فلسفه اشتغال دارد. ابراهیمی دینانی همچنین عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران است. او در سال ۱۳۸۴ با کتاب دفتر عقل و آیت عشق،در سال ۱۳۸۵ با کتاب درخشش ابن رشد در حکمت مشاء ودر سال ۱۳۸۹ با کتاب فلسفه و ساحت سخن برنده جایزه کتاب سال شد. او منتخب اولین دوره همایش چهره‌های ماندگار است.

کتاب های غلامحسین ابراهیمی دینانی

حکیم عمر خیام


اندیشه سهروردی


ابوالقاسم فردوسی


سنایی و عطار


خواجه نصیرالدین طوسی


درخشش ابن رشد در حکمت مشاء


جلال الدین دوانی


عقلانیت و معنویت


پرتو خرد


خرد گفتگو


فیلسوفان یهودی


فلسفه و ساحت سخن


نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو


فلسفه چیست؟


نیایش فیلسوف


دفتر عقل و آیت عشق


معاد


راز هستی


حکمت خسروانی


ژرفای اندیشه


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد