غلامحسین ابراهیمی دینانی

غلامحسین ابراهیمی دینانی

غلامحسین ابراهیمی دینانی (زاده ۵ دی ماه سال ۱۳۱۳) فیلسوف ایرانی است. عمده شهرت وی به علت پژوهش در حکمت اشراق و سهروردی و احیای آن در سال‌های اخیر است. وی با بررسی تمامی آثار و نوشته‌های شیخ شهاب‌الدین سهروردی تاکنون چندین کتاب مهم در رابطه با فلسفه و افکار این فیلسوف ایرانی نگاشته‌است. هم‌اکنون استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، دانشگاه مذاهب اسلامی و دانشگاه آزاد اسلامی به تدریس فلسفه اشتغال دارد. ابراهیمی دینانی همچنین عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران است. او در سال ۱۳۸۴ با کتاب دفتر عقل و آیت عشق،در سال ۱۳۸۵ با کتاب درخشش ابن رشد در حکمت مشاء ودر سال ۱۳۸۹ با کتاب فلسفه و ساحت سخن برنده جایزه کتاب سال شد. او منتخب اولین دوره همایش چهره‌های ماندگار است.

کتاب های غلامحسین ابراهیمی دینانی

اندیشه می اندیشد


جستارهای فلسفی در تفسیر معنی


فلسفه چیست؟


یگانه ای چند گونه


اختیار در ضرورت هستی


از محسوس تا معقول


عقلانیت و معنویت


نیایش فیلسوف


دفتر عقل و آیت عشق


فیلسوفان یهودی


من و جز من


نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو


حکیم عمر خیام


اندیشه سهروردی


ابوالقاسم فردوسی


سنایی و عطار


خواجه نصیرالدین طوسی


درخشش ابن رشد در حکمت مشاء


جلال الدین دوانی


پرتو خرد


خرد گفتگو


فلسفه و ساحت سخن


معاد


راز هستی


حکمت خسروانی


ژرفای اندیشه


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد