جی پی واسوانی

جی پی واسوانی

جی پی واسوانی از آموزگاران بلندپایهٔ معنوی هندو در مرکز سادو واسوانی در هندوستان است، که شعبات گوناگونی در شهرهای هندوستان و کشورهای مختلف جهان دارد. دادا واسوانی دارای جایگاه ویژه ای در تالار سخنرانی دی.اچ. در سازمان ملل متحد است و یک کرسی از مجلس نمایندگان انگلیس به او تعلق دارد.

کتاب های جی پی واسوانی

خدا با توست


هر روز به سوی تو می آیم


چرا خوبان رنج می برند؟


سپاسگزاری


در پناه او


برای آن به سوی تو می آیم


تاسرای او


باران بخشایش


آن یگانه


لذت، آرامش، درمان


سخن عشق


گوهر خرد


بیشتر بخوانید

چگونه با روانشناسی، داستان های بهتری خلق کنیم

«روانشناسی» برای بسیاری از نویسندگان، موهبتی بزرگ است و بینشی ارزشمند را درباره ی چگونگی کارکرد ذهن انسان به آن ها می بخشد.