هدر بورمن

هدر بورمن

هدر بورمن (Heather Boorman) مدیر بنیانگذار مشاوره بورمن در وسترن ویسکانسین است که در آن وی از بچه ها و بزرگسالان نوروجود، خانواده های آنها و افراد آسیب دیده تحت درمان و پشتیبانی می کند.

کتاب های هدر بورمن