کارین دی هال

کارین دی هال

دکتر کارین دی هال نویسنده ی آمریکایی کتاب های روانشناسی و خودیاری است. او یکی از نویسندگان کتاب "قدرت اعتبار سنجی (با ترجمه ی نیروی همدلی)" است و پادکستی به نام "شخص حساس از نظر عاطفی" را در iTunes منتشر می کند.

کتاب های کارین دی هال

نیروی همدلی