جانی ال متسون

جانی ال متسون

جانی لی متسون (متولد 1951) استاد برجسته تحقیق در گروه روانشناسی در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا است. وی همچنین به دلیل فعالیت در علوم اجتماعی به لیست "تامسون رویترز" 2014 "تأثیرگذارترین ذهن علمی جهان" معرفی شد. متسون به دلیل کارش در زمینه توسعه ، ارزیابی و درمان بیماری اختلالات فکری رشد شناخته شده است. او تحقیقات گسترده ای درباره افراد دارای معلولیت ذهنی و اختلالات طیف اوتیسم انجام داده است.

کتاب های جانی ال متسون