تریشیا گویر

تریشیا گویر

تریشیا گویر نویسنده برنده جایزه بیش از هفتاد عنوان کتاب از جمله Walk It Out: The Encryful of Living Word God in Single Step او یک مادر ده فرزند آموزش خانگی و مادربزرگ چهار فرزند است. تریشیا و خانواده اش در لیتل راک، آرکانزاس زندگی می کنند.

کتاب های تریشیا گویر

آرام کردن کودک عصبانی