ناتاشا دنیلز

ناتاشا دنیلز

ناتاشا دانیلز یک درمانگر کودک و نوجوان است که بیش از 16 سال با نوجوانان و خانواده های آنها کار کرده است. ناتاشا با رویکرد خام و مستقیم خود به اضطراب، در تمرین و نوشتن به هزاران کودک، نوجوان و والدین کمک کرده است.

کتاب های ناتاشا دنیلز

مهارت های اجتماعی