ویلیام الکساندر نیومن دورلند

ویلیام الکساندر نیومن دورلند

ویلیام الكساندر نیومن دورلند ، متولد سال 1864 در آمریکا و درگذشته 1956 ، پزشک و ادیتور بود و پس از مرگ وی ، نام او در نشریات پزشکی همچنان مورد استفاده قرار گرفت.

کتاب های ویلیام الکساندر نیومن دورلند