فولکر زوتز

فولکر زوتز

فولکر  هلموت منفرد زوتز (زاده 28 اکتبر 1956) یک فیلسوف برجسته اتریشی، محقق علوم دینی، بودیست و نویسنده پرکار است. در سال 1986 زوتز دکترا را از دانشگاه وین به دلیل پایان نامه دکتری خود در مورد Rezeption ، Interpretation und Kritik des Buddhismus im deutschen Sprachraum دریافت کرد. این پایان نامه به بررسی تأثیر بودیسم بر فلسفه، ادبیات و فرهنگ آلمانی در فین سی سیکل می پردازد.

کتاب های فولکر زوتز

بودا