کوجیرو ناکامورا

کوجیرو ناکامورا

کوجیرو ناکامورا دانشمند ژاپنی اسلام است. وی استاد برجسته مطالعات اسلامی در دانشگاه توکیو و دانشگاه اوبرلین است. دپارتمان مطالعات اسلامی دانشگاه توکیو اولین گروه در ژاپن بود که در سال 1982 با ناکامورا به عنوان اولین استاد خود منصوب شد. وی بخش هایی از احیاء علوم دینی الغزالی را، مهمترین اثر وی، برای انجمن متون اسلامی در سال 1992 ترجمه و تفسیر كرد. بخش عمده ای از تلاش ناكامورا برای تجزیه و تحلیل آثار غزالی صرف شده است ، كه تعدادی از آنها ناكامورا را ترجمه كرده است. به زبان ژاپنی اسلام و مدرنیته ناکامورا همچنین به چهارچوب اصلی اندیشه اسلامی مدرن به چهارچوب اصلی تفکرات اسلامی توجه می کند تا مطالعات اسلامی را در حوزه وسیع تری از مطالعات دینی فراهم کند. وی همچنین در اولین کنفرانس المنار به عنوان یک کرسی کنفرانس که توسط Routledge برگزار شد، خدمت کرد.

کتاب های کوجیرو ناکامورا

غزالی و دعا