محمد مطلق

محمد مطلق

محمد مطلق (متولد ۱۳۵۱) نویسنده ایرانی است.
محمد مطلق اقتباس کننده کتاب «قصه‌هایی از بوستان سعدی شیرازی» است.

کتاب های محمد مطلق

یکی بود، یکی نبود…