فریدون مجلسی

فریدون مجلسی

فریدون مجلسی (متولد 1323 در تهران)دیپلمات بود. با وقوع انقلاب ١٣٥٧ از وزارت امور خارجه بازخرید اجباری شد و به بخش خصوصی رفت. اما او که در سر سودای نوشتن داشت، این خط را رها نکرد. ده ها کتاب حاصل ترجمه ها و نوشته های اوست، اما او چند سالی است که ترجمه را نیز رها کرده و وقتش را صرف نوشتن می کند.

کتاب های فریدون مجلسی

تماشاخانه


فروپاشی


آمریکایی


آخرین مرز


مهاجران


خشم


منم کلودیوس