فریدون مجلسی

فریدون مجلسی

فریدون مجلسی (متولد 1323 در تهران)دیپلمات بود. با وقوع انقلاب ١٣٥٧ از وزارت امور خارجه بازخرید اجباری شد و به بخش خصوصی رفت. اما او که در سر سودای نوشتن داشت، این خط را رها نکرد. ده ها کتاب حاصل ترجمه ها و نوشته های اوست، اما او چند سالی است که ترجمه را نیز رها کرده و وقتش را صرف نوشتن می کند.

کتاب های فریدون مجلسی

آب در غربال


حکایتی از پله دوم


مردگان زر خرید (نفوس مرده)


فروپاشی


عیسای پادشاه


پرسیکا


شوهر کمونیست من


آخرین مرز


حضور ایران در جهان اسلام


آمریکایی


حقوق فردی و مبانی حقوق بشر


قدرت آزادی


هویت و خشونت


دموکراسی دروغ نیست


تماشاخانه


زرینه


مهاجران


خشم


کلئوپاترا و سرزمین مصر


چهره ها


ساعت طلا


خدایگان کلودیوس


ایران هراسی


منم کلودیوس


برنامه ب 2