فریدون مجلسی

فریدون مجلسی

فریدون مجلسی (متولد 1323 در تهران)دیپلمات بود. با وقوع انقلاب ١٣٥٧ از وزارت امور خارجه بازخرید اجباری شد و به بخش خصوصی رفت. اما او که در سر سودای نوشتن داشت، این خط را رها نکرد. ده ها کتاب حاصل ترجمه ها و نوشته های اوست، اما او چند سالی است که ترجمه را نیز رها کرده و وقتش را صرف نوشتن می کند.

کتاب های فریدون مجلسی

تماشاخانه


۲۵,۰۰۰ تومان

فروپاشی


۹۰,۰۰۰ تومان

آمریکایی


۴۷,۰۰۰ تومان

آخرین مرز


۲۷,۰۰۰ تومان

مهاجران


۳۹,۰۰۰ تومان

خشم


۱۷,۰۰۰ تومان

منم کلودیوس


۳۵,۰۰۰ تومان