فریدون مجلسی

فریدون مجلسی

فریدون مجلسی (متولد 1323 در تهران)دیپلمات بود. با وقوع انقلاب ١٣٥٧ از وزارت امور خارجه بازخرید اجباری شد و به بخش خصوصی رفت. اما او که در سر سودای نوشتن داشت، این خط را رها نکرد. ده ها کتاب حاصل ترجمه ها و نوشته های اوست، اما او چند سالی است که ترجمه را نیز رها کرده و وقتش را صرف نوشتن می کند.

کتاب های فریدون مجلسی

ولی افتاد مشکل ها


هویت و خشونت


فروپاشی


کالکی


آب در غربال


تماشاخانه


ایران سرزمین مقدس (یولیانوس)


قدرت آزادی


کلئوپاترا و سرزمین مصر


مصدق


عیسای پادشاه


پرسیکا


شوهر کمونیست من


آخرین مرز


آمریکایی


زرینه


مهاجران


خشم


شاه و دربار در ایران باستان


گذر از چهره ها


چهره ها


ساعت طلا


خدایگان کلودیوس


ایران هراسی


منم کلودیوس


دژ


برنامه ب 2


تاریخ سری