هاوارد فاست

هاوارد فاست

هاوارد ملویل فاست (به انگلیسی: Howard Fast) رماننویس و نویسنده تلویزیونی کمونیست آمریکایی بود. او با نام های مستعار ای. وی. کانینگهام و والتر اریکسون نیز قلم زده است.

کتاب های هاوارد فاست

تماشاخانه


آمریکایی


آخرین مرز


مهاجران


شکست ناپذیر