آمارتیا سن

آمارتیا سن

آمارتیا کومار سن (انگلیسی: Amartya Kumar Sen) برنده هندی جایزه نوبل اقتصاد است که در سوم نوامبر سال ۱۹۳۳ چشم به جهان گشود. وی استاد فلسفه و اقتصاد در دانشگاه هاروارد است. وی به سبب مشارکت هایش در نظریه های توسعه انسانی و اقتصاد رفاه شناخته شد است. یکی از مهم ترین آثار وی کتاب توسعه به مثابه آزادی می باشد

کتاب های آمارتیا سن

فرهنگ، هنر و توسعه


هویت و خشونت


توسعه یعنی آزادی


برابری و آزادی


کیفیت زندگی


اخلاق و اقتصاد


خرد در سه حوزه


عقلانیت و آزادی


اندیشه عدالت


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد