بادی بالتاجی

بادی بالتاجی

بادی هانی بالتاگی (متولد 20 آگوست 1954) اقتصاددان لبنانی-آمریکایی متخصص در اقتصاد سنجی است. وی یک استاد برجسته اقتصاد در دانشکده شهروندی و امور عمومی ماکسول در دانشگاه سیراکیوز است، جایی که وی همچنین یک همکار ارشد تحقیق در مرکز تحقیقات سیاست است. وی بیش از 200 مقاله منتشر کرده است که به چندین مقاله بسیار استناد می شود. وی همچنین کرسی نیمه وقت اقتصاد در دانشگاه لستر است. وی مدیر مسئول امور اقتصادی نامه ها و اقتصاد تجربی است.

کتاب های بادی بالتاجی

اقتصاد سنجی