استیون ای لندزبرگ

استیون ای لندزبرگ

استیون ای. لندزبرگ (زاده 24 فوریه 1954) استاد اقتصاد آمریکایی در دانشگاه در روچستر، نیویورک است. از سال 1989 تا 1995 ، او در دانشگاه ایالتی کلرادو تدریس می کرد. لندزبرگ همچنین مفسران صریح و روشن درباره مسائل اقتصادی، حقوقی و سیاسی است که اظهار نظرها بعضی اوقات به عنوان بحث برانگیز تلقی شده است.

کتاب های استیون ای لندزبرگ

خرد نابه روال


پرسش های بزرگ