طاها عبدالرحمان

طاها عبدالرحمان

طاها عبد الرحمن ، زاده 1944 ، یک فیلسوف مراکشی و یکی از فیلسوفان و اندیشمندان برجسته در جهان عرب و اسلامی است. کار وی در زمینه منطق ، فلسفه زبان و فلسفه اخلاق است.او به مدرنیته های متعدد اعتقاد دارد و به دنبال ایجاد یک مدرنیته اخلاقی و بشردوستانه براساس ارزش ها و اصول اسلام و سنت عرب است.وی در شهر جدیده تحصیلات ابتدایی خوداش را آغاز کرد. پس از آن برای ادامه تحصیل به شهر دار بیضاء رفت. وی توانست مدرک لیسانس خود را از دانشگاه محمد پنجم در شهر رباط در رشته فلسفه اخذ کند. وی برای ادامه تحصیل عازم دانشگاه سوربن شد و توانست از رساله اش در باب فلسفه زبان دفاع کند. وی همچنین رساله دکتری با عنوان استدلال حجاجی، طبیعی و نمونه‌های آن نگاشته است و در سال ۱۹۸۵ دومین مدرک دکترای خود را دریافت کرد.


کتاب های طاها عبدالرحمان

کنش دینی و نوسازی عقل


پرسش از روش