ابن طفیل

ابن طفیل

ابن طفیل در دولت موحدون فعالیت‌های بسیاری انجام داد و شاگردانی چون ابن رشد را به درگاه موحدون معرفی و تربیت کرد. وی در شعر نجوم فلسفه و… فعالیت‌هایی داشته و آثاری نیز در کتب دیگر نویسندگان از وی نام برده شده که اکنون در دست ما نیست و به ما نرسیده‌است اما مهم‌ترین اثر وی که اثر فلسفی او می‌باشد و به دست ما رسیده رسالهٔ حی بن یقظان می‌باشد و دیدگاه‌های فلسفی او در این کتاب بیان شده‌است. این کتاب به فارسی توسط بدیع الزمان فروزان فر ترجمه شده‌است.

نام کامل ابن طفیل، ابوبکر محمد بن عبدالملک بن محمدبن محمدبن طفیل القیسی می‌باشد که در حدود سال پانصد هجری می‌زیسته. با توجه به این نام می‌توان فهمید که نسب او با سه واسطه به طفیل نامی می‌رسد که نام قبیله اش القیسی است و نشان می‌دهد که خانواده اش از قبیلهٔ قیس بوده‌اند که یکی از مشهورترین قبایل عربستان بود. ابن طفیل را اندلسی، قرطبی، و اشبیلی نیز نامیده‌اند.

کتاب های ابن طفیل

پسر طبیعت


زنده بیدار