آگوستا اسکاترگود

آگوستا اسکاترگود

آگوستا اسکاترگود در دلتای می سی سی پی بزرگ شد و در دانشگاه کارولینای شمالی و مدرسه کتابخانه در کالج سیمونز درس خواند.

کتاب های آگوستا اسکاترگود

رویای تئو