آندره لفور

آندره لفور

آندره آلفون لفور (1945 - 27 مارس 1996) یک نظریه پرداز ترجمه بود. او در دانشگاه گنت (1964-1968) تحصیل کرده بود و سپس دکترای خود را در سال 1972 در دانشگاه اسکس به دست آورد. وقتی که به علت سرطان خون حاد درگذشت، وی استاد مطالعات آلمانی در دانشگاه تگزاس در آستین بود.

کتاب های آندره لفور