کتایون منفرد

کتایون منفرد

کتایون منفرد متولد سال ۱۳۴۵ در کرمانشاه است. وی لیسانس حسابداری و کارمند بانک می باشد.

کتاب های کتایون منفرد

ناگهان خورشید