اریک امبلر

اریک امبلر

اریک کلیفورد امبلر زاده ۲۸ ژوئن ۱۹۰۹ , درگذشته ۲۲ اکتبر ۱۹۹۸ ، نویسنده بریتانیایی داستانهای کارآگاهی بود.

کتاب های اریک امبلر