جان فلنگن

جان فلنگن

جان آنتونی فلنگن نویسنده ی داستان های فانتزی اهل استرالیا است.

کتاب های جان فلنگن

هالت در خطر مرگ


محاصره ی مکینداو


پادشاهی کلانمل


نبرد اسکاندیا


جادوگر شمال


پل آتشین


سرزمین یخ زده


ویرانه های گورلان


آزادی ایراک