آلفرد دو موسه

آلفرد دو موسه

آلفرد دو موسه متولد ۱۱ دسامبر ۱۸۱۰ در پاریس، شاعر و نمایش نامه نویس فرانسوی عصر رمانتیک بود.بعد از سال ۱۸۲۹ خیلی سریع دست از تحصیلات عالی کشید وخود را وقف ادبیات کرد. از سن ۱۷ سالگی در محافل ادبی شاعرانی چون شارل نودیه شرکت می‌کرد. اولین مجموعه از اشعار خود را که نشان دهنده استعداد درخشانش بود در سن ۱۹ سالگی در سال ۱۸۲۹ به نام «قصه‌های اسپانیا و ایتالیا» منتشر کرد. آثار مهم او، که از مهمترین آثار رمانتیک و همچنین تاریخ ادبیات فرانسه نیز به‌شمار می‌آیند عبارتند از: لورنزاچیو، عشق شوخی بردار نیست (برگردان فرخ صادقی کلی)، هوس‌های ماریان، اعترافات کودک قرن (برگردان ابراهیم الفت حسابی)، فانتازیو، یک هوس، در یا باید باز باشد یا بسته…

کتاب های آلفرد دو موسه

لورنزاچیو


اعترافات یک کودک زمانه


عشق شوخی بردار نیست


سرگذشت یک سار سفید