مندی راس

مندی راس

مندی راس قبل از شروع کار در نشر کودکان، در پناهگاه زیرزمینی لندن کار کرد و به عنوان معلم با کودکان و بزرگسالان فعالیت می کرد. او کتابهای زیادی برای کودکان در هر سنی نوشته است، از جمله Peekaboo Baby! که در لیست جایزه کتاب کودک Sainsbury قرار گرفت.

کتاب های مندی راس

دیک دامپزشک


مونا معلم


دیزی دکتر


مجموعه شغل آینده ی من


یک روز با آقای آتش نشان


یک روز با آقای پلیس


یک روز با خانم دکتر


ری ری راه راه


رالف راننده


گودی گنده