سعید کمالی دهقان

سعید کمالی دهقان

سعید کمالی دهقان روزنامه‌نگار ایرانی نشریهٔ انگلیسی گاردین است که پیش از این به مدت ده سال به عنوان «خبرنگار حوزه ایران» با این نشریه همکاری می‌کرد. کمالی دهقان که در ایران با نشریات شرق، اعتماد، شهروند امروز، اطلاعات فرانسه به صورت کارمزدی همکاری داشته‌است و خبرنگار خبرگزاری فارس بوده‌است پس از ساخت مستند «برای ندا» از ایران خارج شد. او در سال ۲۰۱۰ به عنوان بهترین روزنامه‌نگار سال بریتانیا در انجمن مطبوعات خارجی بخاطر «پوشش اعتراضات ایران» معرفی شد. کمالی دهقان آشکارا همجنسگرا است.

کتاب های سعید کمالی دهقان

دوازده به علاوه ی یک