ندی اوکورافور

ندی اوکورافور

ندی اوکورافور (قبلاً اوکورافور-مباچو)  متولد 8 آوریل 1974 یک نویسنده آمریکایی داستانهای علمی تخیلی از نیجریه است که هم برای کودکان و هم برای بزرگسالان می نویسد. والدین اوکورافور برای رفتن به مدرسه به آمریکا سفر کردند ، اما به دلیل جنگ داخلی نیجریه نتوانستند به نیجریه بازگردند. اوکورافور ، دختر والدین ایگبو ، نیجریه ای-آمریکایی متولد آمریکا است که از زمان بسیار جوانی به نیجریه سفر می کند.

کتاب های ندی اوکورافور

بینتی 3


بینتی 2


آکاتا،جادوگر سفید 1


بینتی 1