ریچل برایت

ریچل برایت

ریچل برایت یک کلمه ساز ، تصویرگر و متفکر حرفه ای افکار شاد است. او تا به حال چندین کتاب برای کودکان نوشته است.

کتاب های ریچل برایت

قاتی ناسور


نگراناسور


گرگی که گم شد!


نهنگی که بیشتر می خواست!


این عروسک مال من است


سنجاب ها وارد می شوند…


کوالایی که دیگه می تونه!


بغلی ناسور


سلطان جنگل:موش!


هیولای چشم دکمه ای